Forum Klubu Psa Sportowego "PSIE RANCZO"-Szczecin

Forum tylko dla klubowiczów Klubu Psie Ranczo. Gości zapraszamy do części regulaminowej, do galerii oraz działu dla Gości. Pozostałe działy są widoczne tylko dla klubowiczów.

#1 2009-01-31 21:54:36

Aneta K.

Administrator

9092930
Zarejestrowany: 2008-11-14
Posty: 397
Punktów :   
WWW

REGULAMIN KLUBU

KLUB PSA SPORTOWEGO „PSIE RANCZO” W SZCZECINIE
1.    Klub Psie Ranczo to nieformalna grupa osób, właścicieli psów i miłośników psiego sportu Agality.
2.    Klub działa dobrowolnie i samorządnie, nie posiada osobowości prawnej.
3.    Nadrzędnym celem klubu jest praca, szkolenie psa na torze agality i doskonalenie swoich umiejętności w tej dziedzinie.
4.    Klub realizuje swój cel przez:
- wspólne treningi,
- organizację pokazów,
- udział w seminariach i obozach szkoleniowych,
- starty w zawodach
5.    Realizując powyższe działania klub opiera się na społecznej pracy członków.
6.    Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, ani jakiejkolwiek prawnej ani zarobkowej.REGULAMIN KLUBU PSA SPORTOWEGO „PSIE RANCZO” W SZCZECINIE
Zasady przystąpienia do klubu

1.    Członkowstwo w klubie jest dobrowolne i stanowi świadomą decyzję klubowicza do przestrzegania zasad jakimi kieruje się klub.
2.    Członkiem może zostać każda osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
3.    Osoby z psami chcące przystąpić do klubu muszą przejść dwumiesięczny kurs agility (w klubie). Dotyczy par przewodnik/pies , które są w zaawansowaniu mniejszym niż początkujące.
4.    Pies rozpoczynający zajęcia musi mieć ukończone:
- małe i średnie rasy – 5 miesięcy
- duże i bardzo duże (powyżej 25 kg psa dorosłego) – 7 miesięcy
5.    Pies musi znać podstawy posłuszeństwa i przewodnik musi umieć panować nad swoim psem będącym w grupie obcych psów i ludzi.

Prawa klubowiczów

1.    Klubowicz ma prawo do przynajmniej dwóch treningów tygodniowo.
2.    Klubowicz ma prawo do czasu wolnego tzn. ćwiczeń własnych/indywidualnych po każdym treningu.
3.    Klubowicz ma prawo do dodatkowych/indywidualnych treningów (korzystanie z terenu szkoleniowego) poza planowymi treningami po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem lub osobami „dyżurnymi” (posiadające dodatkowy klucz od terenu).
4.    Klubowicz ma prawo do indywidualnego uczestnictwa w zawodach, seminariach i obozach , w barwach klubowych.
5.    Klubowicz ma prawo do czynnego uczestnictwa w organizacji treningów i innych imprez klubowych, ma wpływ na tematykę zajęć i organizację klubu.
6.    Klubowicz ma prawo do 10% zniżki na zakupy w sklepach zoologicznych „Psie Ranczo”.

Obowiązki klubowiczów

1.    Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania powyższego regulaminu.
2.    Klubowicz ma obowiązek dbać o dobro i rozwój klubu. Wspierać klub w jego działaniach na miarę swoich możliwości. Zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa i organizacji imprez klubowych, pokazów, festynów, prac porządkowych i konserwacyjnych, treningów.
3.    Życzliwość i współpraca powinny być cechą charakterystyczną członków klubu. Służyć ma to miłej atmosferze na spotkaniach oraz rozwojowi agility w naszym mieście.
4.    Klubowicz zobowiązany jest do dbania o sprzęt treningowy oraz o czystość na terenie szkoleniowym.
5.    Klubowicz ponosi pełną odpowiedzialność za swojego psa/psy i pokrywa koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez swojego psa.
6.    Psy członków klubu powinny być otoczone nienaganną opieką, na każdym etapie życia, od szczenięctwa do późnej starości. Klubowicz będzie przestrzegał ogólnie przyjętych norm etycznych w postępowaniu ze zwierzętami. Stosowanie przemocy, kar cielesnych w stosunku do psa będzie równoznaczne z usunięciem z klubu.
7.    Klubowicz reprezentuje klub swoją postawą i zachowaniem również poza terenem szkoleniowym. Od klubowiczów oczekuje się przestrzeganie zasady lojalności i uczciwości.

Składka klubowa
1.    Składka nie stanowi dochodu klubu ani żadnej osoby, jest to wspólne opłacenie podejmowanych inicjatyw.
2.    Wysokość składki na dany rok kalendarzowy będzie ustalana w grudniu roku poprzedzającego.
3.    Składka jest przeznaczona na opłatę wynajmu terenu szkoleniowego, na utrzymanie terenu w należytym stanie technicznym, na renowację przeszkód i zakup nowych elementów toru. Będzie również przeznaczana na organizację imprez klubowych.
4.    Klubowicz zobowiązany jest do systematycznego opłacania miesięcznych składek tzn. do 10-tego dnia każdego miesiąca na wskazane konto bankowe lub gotówką do rąk trenera.
5.    Nieopłacenie składki przez 2 kolejne miesiące jest równoznaczne z zawieszeniem klubowicza w treningach i braku możliwości korzystania z terenu szkoleniowego.
6.    W przypadku gdy klubowicz wie z góry, że w danym miesiącu będzie mniej na treningu niż 50 % razy powinien to zgłosić i wtedy będzie mógł zapłacić składkę w obniżonej kwocie.

Zasady i schemat treningów
1.    Plan treningów na dany miesiąc będzie ogłaszany na stronie internetowej klubu oraz na forum klubowym pod koniec miesiąca poprzedzającego.
2.    Klubowicz ma obowiązek do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
3.    Schemat treningu:
- rozstawienie toru
- rozgrzewka indywidualna
- właściwy trening
- czas wolny i „pogaduchy”
- uprzątnięcie przeszkód
4.    Wszyscy są zobowiązani do czynnego udziału w rozstawianiu toru i jego uprzątnięciu.
5.    Psy towarzyszące a nie ćwiczące mogą przebywać na terenie pod warunkiem nie zakłócania zajęć (np. luźne bieganie w trakcie ćwiczeń , nadmierne szczekanie itp.)
6.    Właściciele są zobowiązani do takiego pilnowania swoich psów aby nie przeszkadzały innym ćwiczącym.

Postanowienia inne
1.    Domena www.psieranczo.pl, serwer oraz klubowe forum są do dyspozycji klubu ale ich faktycznym użytkownikiem i moderatorem jest Aneta Kosakowska.
2.    Logo i nazwa klubu są własnością firmy FHU Psie Ranczo S.C.       A.Kosakowksa, A.Jańczyk z siedzibą w Szczecinie. Wykorzystanie nazwy i logo do jakichkolwiek celów może nastąpić tylko za zgodą ich właściciela.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora